Renovan kunststof kozijnen

Renovan: aangesloten bij Nationaal Waarborgfonds Aanbetalingen

Nationaal Waarborgfonds Aanbetalingen (NWA)

Een aanbetaling is een deel van de totaalprijs welke voor de levering betaald wordt aan de leverancier. In veel gevallen wordt om een aanbetaling gevraagd wanneer het product nog niet direct leverbaar is of als het maatproducten betreft, zoals een aanbouw of een auto. U doet in dit geval een aanbetaling.

Door een aanbetaling heeft de leverancier de zekerheid dat een deel van de totaalprijs betaald is en u de rest van de totaalprijs ook zal betalen bij levering. U hebt immers al een deel betaald.

Het doen van een aanbetaling is niet zonder risico. Uw leverancier kan voordat de levering plaats vindt failliet gaan. Wanneer dit het geval is, bent u uw aanbetaling kwijt. Dit risico loopt u echter niet wanneer u een aanbetaling garantie neemt van het NWA. Door gebruik te maken van de aanbetaling garantie van het NWA, heeft u de zekerheid dat u uw aanbetaling bijvoorbeeld bij een faillissement van de leverancier niet kwijtraakt.

Het NWA levert haar diensten middels een stappenplan. Deze stappen worden in het onderstaand overzicht weergegeven.

1. Het doen van een aankoop bij een leverancier
U bent op zoek gegaan naar een specifiek product, u heeft de juiste leverancier gevonden ťn u heeft besloten om tot aankoop over te gaan.
Bij de door u gekozen leverancier verlangt men een aanbetaling van u.

2. De aanbetaling melden bij het NWA
Uiteraard wilt u zo veilig mogelijk aanbetalen, zonder dat de mogelijkheid bestaat uw geld door bijvoorbeeld een faillissement van de leverancier kwijt te raken. U kiest voor een Nationale Aanbetaling Garantie van het NWA.

Het aanmelden van uw aanbetaling garantie bij het NWA gaat via uw leverancier. Uw leverancier kan binnen enkele muisklikken on-line een contract voor uw aanbetaling garantie opstellen.

Het door u en uw leverancier ondertekent contract van het NWA wordt via de fax, post of e-mail doorgestuurd naar het NWA.

3. Bevestiging
Het NWA heeft het contract ontvangen, dit wordt bevestigd via e-mail.

Na ontvangst van uw contract en de bevestiging van het NWA, dient de aanbetaling (overeenkomend met het bedrag op het contract) overgemaakt te worden aan het NWA.

4. Aanbetaling ontvangen, bevestigen bij leverancier
De aanbetaling is ontvangen door het NWA. Op dit moment wordt de aanbetaling bevestigd bij uw leverancier en kan het productieproces bij uw leverancier beginnen.

De levertijd van het door u bestelde product gaat in, nadat uw leverancier kennis heeft genomen van het ontvangen van uw aanbetaling aan het NWA.

5. Levering
Bij de levering vraagt uw leverancier u een vrachtbrief/ontvangstbewijs als bewijs van levering te ondertekenen. Mocht de levering niet conform de koopovereenkomst geleverd zijn/niet compleet zijn, dan dient u dit duidelijk aan te geven op de vrachtbrief/het ontvangstbewijs.

U bevestigt het NWA dat de levering heeft plaatsgevonden.

Na ontvangst van de door u getekende vrachtbrief/ontvangstbewijs en uw berichtgeving dat de gehele levering door u is ontvangen, zal de aanbetaling worden vrijgegeven voor betaling aan uw leverancier.

Indien de levering niet conform de koopovereenkomst is, zal met u worden overlegd of de aanbetaling wel of niet kan worden vrijgegeven voor betaling aan de leverancier of dat de aanbetaling pas wordt vrijgegeven nadat de levering in orde is.
Bij onduidelijkheid hierover zal het NWA de aanbetaling niet vrijgeven voor betaling aan uw leverancier.

Indien de levering in orde is bevonden en de aanbetaling is gedaan op de door uw leverancier opgegeven bankrekening, wordt dit aan u gemeld en heeft u conform de koopovereenkomst uw aanbetaling voldaan.

Na betaling van de aanbetaling aan uw leverancier is de overeenkomst voor de Nationale Aanbetaling Garantie tussen u, uw leverancier en het NWA beŽindigd.

Het overige nog te betalen restantbedrag voldoet u na aflevering en/of installatie/montage rechtstreeks aan de leverancier op de wijze zoals met de leverancier is overeengekomen.